Sản phẩm / Etylen diamin, ethylene diamine, Ethylenediamine, EDA, C2H8N2

Etylen diamin, ethylene diamine, Ethylenediamine, EDA, C2H8N2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Etylen diamin

Tên khác: Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, Edamine1,2-Diaminoethane, 1,2-diaminoethane; 1,2-ETHANEDIAMINE;1,2-Ethylenediamine; EDA;1,2-Diaminoaethan;1,2-Diamino-ethaan

Công thức: C2H4(NH2)2, C2H8N2

Ngoại Quan: chất lỏng không  mầu

Đóng gói: 180kg/ phuy

Xuất xứ: Nhật

Ứng dụng:

  • Được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ và chuẩn bị các loại thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm hoạt tính, thuốc, nhựa epoxy, chất đóng rắn, vv