Sản phẩm / Benzen, Benzol, Benzene, C6H6

Benzen, Benzol, Benzene, C6H6

Mô tả chi tiết

Tên hóa chất: Benzen

Tên khác: , Benzene, Benzol, Phene, Phenyl hydride, cyclohexa-1,3,5-trien

Ngoại Quan: Chất lỏng không màu

xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: Phuy 179kg

Ứng dụng:

  • Benzen được sử dụng chủ yếu như một trung gian để thực hiện các hóa chất khác:

  • Sản xuất styren cho tổng hợp polymer.

  • Sản xuất cumen cho việc sản xuất cùng lúc axeton và phenol.

  • Sản xuất cyclohexan tổng hợp tơ nilon.

  • Làm dung môi, sản xuất dược liệu.

  • Là một phụ gia xăng, benzen làm tăng chỉ số octane và giảm va chạm.