Sản phẩm / bán stronti clorua, bán Strontium chloride, bán Strontium(II) chloride, bán SrCl2

bán stronti clorua, bán Strontium chloride, bán Strontium(II) chloride, bán SrCl2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Strontium chloride

Tên khác: Strontium(II) chloride, stronti clorua

Công thức: SrCl2

Ngoại Quan: tinh thể rắn màu trắng

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 25kg/ bao

ứng dụng:

  • Hóa chất thuốc thử và chất xúc tác tổng hợp hữu cơ

  • Nguyên liệu sản xuất pháo hoa và các muối stronti khác

  • vật liệu từ tính.

  • Được sử dụng cho điện phân natri kim loại và như tan promoter

  • Được sử dụng làm nguyên liệu thô của các sắc tố.