Sản phẩm / bán Natri saccharin, bán natri saccarin, bán Sodium Saccharin, bán đường saccharin, bán C7H4NNaO3S

bán Natri saccharin, bán natri saccarin, bán Sodium Saccharin, bán đường saccharin, bán C7H4NNaO3S

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Natri saccharin

Tên khác: Sodium Saccharin, Saccharin Sodium, Sodium o-Benzosulfamide

Công thức: C7H4NNaO3S.2H2O

Ngoại quan: tinh thể mầu trắng

Xuất xứ: Trung Quốc

Đóng gói: 25kg/thùng

Ứng dụng:

  • Sodium Saccharin là một chất làm ngọt nhân tạo, các chất cơ bản, benzoic sulfinide, có hiệu quả không có năng lượng thực phẩm và ngọt hơn đường mía 500 lần, nhưng có một dư vị đắng hoặc kim loại khó chịu, đặc biệt là ở nồng độ cao.

  • Ở những nước mà saccharin được phép như một phụ gia thực phẩm, nó được sử dụng để làm ngọt các sản phẩm như đồ uống, bánh kẹo, các loại thuốc, kem đánh răng, và nó cũng được sử dụng trong các sản phẩm hóa chất hàng ngày, mạ và như vậy.