Sản phẩm / khử mầu nước thải công nghiệp, Waste Water Decoloring Agent

khử mầu nước thải công nghiệp, Waste Water Decoloring Agent

Mô tả chi tiết

tên hóa học: Waste Water Decoloring Agent

tên khác: Water decoloring agent, khử mầu nước thải công nghiệp

Ngoại quan: chất lỏng dính.

Đóng gói: 30kg/ can, 250kg/ phuy

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Sản phẩm này là một amoni bậc bốn cation polymer.

  • Water decoloring agentchủ yếu được sử dụng cho xử lý nước thải cho ngành dệt, in, nhuộm, làm giấy, khai thác mỏ, mực in, vv

  • Nó có thể được sử dụng để điều trị loại bỏ màu sắc đối với nước thải-colority cao từ các nhà máy thuốc nhuộm.

  • Nó phù hợp để xử lý nước thải với kích hoạt, tính axit và phân tán thuốc nhuộm.