Sản phẩm / bán chất khử mầu nước thải công nghiệp, bán Waste Water Decoloring Agent, bán Water Decoloring Agent

bán chất khử mầu nước thải công nghiệp, bán Waste Water Decoloring Agent, bán Water Decoloring Agent

Mô tả chi tiết

tên hóa học: Waste Water Decoloring Agent

tên khác: Water decoloring agent, khử mầu nước thải công nghiệp

Ngoại quan: chất lỏng dính.

Đóng gói: 30kg/ can, 250kg/ phuy

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Sản phẩm này là một amoni bậc bốn cation polymer.

  • Water decoloring agentchủ yếu được sử dụng cho xử lý nước thải cho ngành dệt, in, nhuộm, làm giấy, khai thác mỏ, mực in, vv

  • Nó có thể được sử dụng để điều trị loại bỏ màu sắc đối với nước thải-colority cao từ các nhà máy thuốc nhuộm.

  • Nó phù hợp để xử lý nước thải với kích hoạt, tính axit và phân tán thuốc nhuộm.