Sản phẩm / Amoni biflorua, NH4HF2

Amoni biflorua, NH4HF2

Mô tả chi tiết

Tên hoá chất: Amoni biflorua, ammonium bifluoride

Tên khác: amoni axit florua, ABF, ammonium acid fluoride, Ammonium hydrogen fluoride, 

Ammonium acid fluoride, Ammonium hydrofluoride, Ammonium difluoride, Ammonium hydrogendifluoride, Ammonium hydrogen difluoride

Công thức hoá học: NH4HF2

Số CAS: 1341-49-7

Ngoại quan: tinh thể màu trắng

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Các bifluoride amoni kết quả được chuyển đổi sang bifluoride natri, nhiệt phân hủy để phát hành HF.

  • Hóa chất ngành xi mạ

  • Ăn mòn, làm mờ gươg kính

  • Được dùng để phá cáu cặn nồi hơi

 

Mời các bạn xem thêm sản phẩm khác cùng ngành:

Cadimi, Cd, chì, lead, Pb, Thiếc Sunphat, SnSO4, Stannous Sulfate, Tin(II) sulfate, coban sunphat, CoSO4, Cobaltous Sulfate; cobalt sulphate, Bạc xyanua, AgCN, Silver cyanide, Kẽm thỏi, Zn, kẽm kim loại, Niken, Nickel, Ni, niken dương cực, Niken nitrate, Nickel nitrate, Ni(NO3)2, Nickelous nitrate, Natri thioxyanat, Sodium thiocyanate, NaSCN, natri hypophotphit, NaH2PO2.H2O, SODIUM HYPOPHOSPHITE, amoni sunphat, (NH4)2SO4, Amonium Sulphate, Potassium Silver Cyanide, KAg(CN)2, Kali Bạc Xyanua, Muối Bạc, Potassium Gold Cyanide, KAu(CN), Kali Vàng XyanuaMuối Vàng, Brass Salt, CuCN+ NaCN, Kali Xyanua, KCN, Potassium Cyanide, kẽm clorua, ZnCl2, Zinc Chloride, axit clohydric, HCl, chlohydric Acid, axit nitric, HNO3, nitric acid, Selen dioxit, selenium dioxide, SeO2, coban clorua, CoCl2, cobaltous clorua, axit cromic, Chromic Acid, CrO3, natri dicromat, Sodium Bichromate, Na2Cr2O7, Đồng (I) xyanua, Copper cyanide, CuCN, Amoni clorua, NH4Cl, Ammonium Chloride, Kẽm xyanua, Zinc cyanide, Zn(CN)2, axit formic, Formic acid, HCOOH, axit photphoric, H3PO4, Phosphoric Acid, kali dicromat, K2Cr2O7, Potassium Dichromate, Amoni biflorua, ammonium bifluoride, NH4HF2, Chrome oxide, Crom oxit, Cr2O3, Kali Natri Tartrate, KNaC4H4O6.4H2O, Potassium sodium tartrate, niken clorua, Nickel Chloride, NiCl2, niken sunphat, Nickel Sulfate, NiSO4

 

Liên hệ: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

Email: doquanghuydt@gmail.com