Sản phẩm / Methanol, CH3OH

Methanol, CH3OH

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: methanol, CH3OH

Công thức: CH3OH

Tên gọi khác: Methyl alcohol, cồn công nghiệp, Carbinol, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Methyl hydrate, Methyl hydroxide, Methylic alcohol, Methylol, Wood alcohol

Số CAS: 67-56-1

Ngoại quan: Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi thơm giống Ethanol.

Xuất xứ: Arap, Malaysia

Qui cách: 163kg/phuy.

Ứng dụng

  • Là dung môi phổ biến dùng trong phòng thí nghiệm, đặc biệt dùng để chạy sắc ký lỏng nâng cao HPLC, chạy phổ UV, VIS.

  • Dùng để sản xuất formalin

  • Làm dung môi công nghiệp, đặc biệt được sử dụng nhiều trong ngành sơn, mực in, keo dán, ngành y dược…

  • Làm nguyên liệu sản xuất cồn khô.

 

Mời các bạn xem thêm các hóa chất khác cùng ngành:

Methyl Ethyl Ketone, CH3COC2H5, MEK, Triethanol Amin, TEA, C6H15NO3, Methylene Chloride, Dichloro methane, CH2Cl2, Iso Propyl Alcohol, CH3CHOHCH3, IPA, Xylene, C6H4(CH3)2, C8H10, Propylene Glycol, C3H8O2, Dầu paraffine, Phazol 7, Polyethylen Glycol, PEG, H-(O-CH2-CH2)n-OH, Toluen, metyl benzen, C7H8, CH3C6H5, Methyl Benzene, Axeton, CH3COOCH3, methanol, CH3OH, cồn công nghiệp, Butyl Acetate, CH3COOC4H9, dầu chuối; xăng thơm, Glyxerin, C3H8O3, Glycerol

Tel: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

Email: doquanghuydt@gmail.com