Sản phẩm / Xylene, C6H4(CH3)2

Xylene, C6H4(CH3)2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Xylene

Công thức: C6H4(CH3)2, C8H10

Tên gọi khác: xylol, p-Methyltoluene, p-dimethylbenzene; 1,4 dimethylbenzene; 1,4 xylene; p-xylol

Mô tả:

  • Là chất lỏng không mầu trong suốt, có mùi thơm dễ chịu.

  • Xylene là dung môi hỗn hợp gồm 3 đồng phân: ortho, meta và paraxylene.

Xuất xứ: Hàn Quốc

Quy cách: 175kg/phuy.

Ứng dụng:

  • Là dung môi rất quan trọng cho thuốc trừ sâu, chất béo, parafin, nhựa tự nhiên và nhựa tổng hợp.

  • Xylene còn dùng làm dung môi, chất pha loãng cho sơn, men, vecni và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất mực in, keo dán.

 

Mời các bạn xem thêm các hóa chất khác cùng ngành:

Methyl Ethyl Ketone, CH3COC2H5, MEK, Triethanol Amin, TEA, C6H15NO3, Methylene Chloride, Dichloro methane, CH2Cl2, Iso Propyl Alcohol, CH3CHOHCH3, IPA, Xylene, C6H4(CH3)2, C8H10, Propylene Glycol, C3H8O2, Dầu paraffine, Phazol 7, Polyethylen Glycol, PEG, H-(O-CH2-CH2)n-OH, Toluen, metyl benzen, C7H8, CH3C6H5, Methyl Benzene, Axeton, CH3COOCH3, methanol, CH3OH, cồn công nghiệp, Butyl Acetate, CH3COOC4H9, dầu chuối; xăng thơm, Glyxerin, C3H8O3, Glycerol

Tel: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

Email: doquanghuydt@gmail.com