Sản phẩm / Natri xyanua, NaCN

Natri xyanua, NaCN

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Natri xyanua

Công thức: NaCN

Số CAS: 143-33-9

Tên khác: Xyanua natri, Sodium cyanide

Ngoại quan:  chất rắn màu trắng

Đóng gói: 50kg/ thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  •  Natri xyanua đượcsử sử dụng để táchvàng, bạc từ quặng(hydrometallurgy) và natri xyanua được dùng trong ngành mạ điện(dung dịch mạ)

  • Ngoài ra NaCN cònđược sử dụngrộng rãi cho các chất hữu cơ và vô cơ, vật liệu hạt, vật liệu dính và vật liệu có hàm lượng nước cao.

 

Mời các bạn xem thêm các hóa chất khác cùng ngành: natri etyl xantat, C2H5OCSSNa, sodium ethyl xanthate, kali amyl xantat, C5H11OCSSK, natri dietyl dithio carbamate, (C2H5)2NCSSNa, dầu thông, thủy ngân, Hg, kẽm giấy, kẽm tiêu, kẽm lá, natri cyanua, NaCN, đá thối, sodium sulfua, Na2S, natri sunphua, K3Fe(CN)6, kali ferricyanide, natri butyl xantat, C4H9OCSSNa, chì nitrat, Pb(NO3)2

 

liên hệ: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

email: doquanghuydt@gmail.com