Sản phẩm / amoni dicromat, (NH4)2Cr2O7

amoni dicromat, (NH4)2Cr2O7

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: amoni dicromat

Tên khác: Dichromic acid, diammonium salt; ammonium dichromate, Ammonium bichromate, Ammonium pyrochromate

Công thức: (NH4)2Cr2O7

Số CAS: 7789-09-5

Ngoại quan: tinh thể màu đỏ

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

ứng dụng:

  • Ammonium bichromate được sử dụng trong pháo hoa và trong những ngày đầu của nhiếp ảnh cũng như trong in thạch bản, Ammonium bichromatelà một nguồn nitơ tinh khiết trong phòng thí nghiệm, và như là một chất xúc tác.

  •  amoni dicromat cũng được sử dụng như một thuốc ăn màu cho chất màu nhuộm, trong sản xuất của alizarin, chrome phèn, thuộc da và lọc dầu.

  • Phim cảm quang có chứa PVA, amoni dicromat và phosphor là spin-phủ là bùn chứa nước trong việc sản xuất của các raster phosphor của màn hình TV và các thiết bị khác.