Sản phẩm / Lead nitrate, Chì nitrat, Pb(NO3)2

Lead nitrate, Chì nitrat, Pb(NO3)2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Chì nitrat, Lead Nitrate

Tên khác: Lead(II) nitrate, Lead nitrate, Plumbous nitrate, Lead dinitrate, Plumb dulcis

Công thức: Pb(NO3)2

Số CAS: 10099-74-8

Ngoại quan: Tinh thể màu trắng

xuất xứ:Trung Quốc

ứng dụng:

  • Chì nitrat được sử dụng trong ngành khai khoáng, tuyển nổi quặng.

  • Chì nitrat được sử dụng trong ngành y tế.

  • Chì nitrat là chât thuốc nhuộm màu, thuộc da.

  • Ngoài ra Chì nitrat còn được sử dụng là thuốc thử, làm pháo hoa.

 

Mời các bạn xem thêm các hóa chất khác cùng ngành: natri etyl xantat, C2H5OCSSNa, sodium ethyl xanthate, kali amyl xantat, C5H11OCSSK, natri dietyl dithio carbamate, (C2H5)2NCSSNa, dầu thông, thủy ngân, Hg, kẽm giấy, kẽm tiêu, kẽm lá, natri cyanua, NaCN, đá thối, sodium sulfua, Na2S, natri sunphua, K3Fe(CN)6, kali ferricyanide, natri butyl xantat, C4H9OCSSNa, chì nitrat, Pb(NO3)2

 

liên hệ: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

email: doquanghuydt@gmail.com