Sản phẩm / Ammonium persulfate, amoni pesunphat, Amonium Persulphate, (NH4)2S2O8

Ammonium persulfate, amoni pesunphat, Amonium Persulphate, (NH4)2S2O8

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: amoni pesunphat

Tên khác: Ammonium peroxydisulfate, Ammonium persulfate, Amonium Persulphate, Amoni peroxydisulfate

Công thức: (NH4)2S2O8

Số CAS: 7727-54-0

Ngoại quan: dạng tinh thể màu trắng hoặc vàng nhẹ

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

ứng dụng:

  • Ammonium persulfate Được sử dụng trong các chất lỏng trùng mủ hoặc acrylic monome, (NH4)2S2O8khởi xướng của vinyl axetat và vinyl clorua; hoặc sử dụng như khởi của đồng trùng hợp của styrene, acrylonitrile và butadien, vv.

  • (NH4)2S2Osử dụng như chất xử lý bề mặt kim loại và các vật liệu bán dẫn tác nhâncủa mạch in etcing, và kích hoạt bề mặt của đồng và nhôm.

  • Ammonium persulfate sử dụngsản xuất persulfates khác.

  • Ammonium peroxydisulfate được sử dụng trong ngành trùng hợp, tác nhântrong ngành công nghiệp sợi, và thuốc thử chromogenic thuốc nhuộm vat rũ hồ.

  • Ammonium peroxydisulfate được sử dụng như là thành phần chính của công thức làm trắng của consmetic

  • cũng được sử dụng trong thực phẩm, hình ảnh, trong công nghiệp pin