Sản phẩm / Thiếc clorua, thiếc (II) clorua, Stannous Chloride, Tin Chloride, SnCl2

Thiếc clorua, thiếc (II) clorua, Stannous Chloride, Tin Chloride, SnCl2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: thiếc clorua

Tên khác:Thiếc diclorua, Muối thiếc, Thiếc protoclorua, Tin Chloride , Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride, Tin salt, Tin protochloride, Stannous dichloride; Stannum dichloride

công thức: SnCl2

Ngoại quan: chất rắn màu trắng dạng tinh thể

Đóng gói: 30kg/ thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Thiếc diclorua Được sử dụng trong thuốc thử hóa học; mẫn cảm trong nguyên liệu hỗn hợp thiếc hữu cơ; mạ điện; mạ điện nhựa; ổn định của hương vị; phụ gia thực phẩm; nhuộm và in ấn phụ trợ; thuốc trừ sâu trung gian; chất xúc tác tổng hợp hữu cơ, vv