Sản phẩm / bán Thiếc clorua, bán thiếc (II) clorua, bán Stannous Chloride, bán Tin Chloride, bán SnCl2

bán Thiếc clorua, bán thiếc (II) clorua, bán Stannous Chloride, bán Tin Chloride, bán SnCl2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: thiếc clorua

Tên khác:Thiếc diclorua, Muối thiếc, Thiếc protoclorua, Tin Chloride , Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride, Tin salt, Tin protochloride, Stannous dichloride; Stannum dichloride

công thức: SnCl2

Ngoại quan: chất rắn màu trắng dạng tinh thể

Đóng gói: 30kg/ thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Thiếc diclorua Được sử dụng trong thuốc thử hóa học; mẫn cảm trong nguyên liệu hỗn hợp thiếc hữu cơ; mạ điện; mạ điện nhựa; ổn định của hương vị; phụ gia thực phẩm; nhuộm và in ấn phụ trợ; thuốc trừ sâu trung gian; chất xúc tác tổng hợp hữu cơ, vv