Sản phẩm / Coban cacbonat, Cobalt Carbonate, Cobalt(II) carbonate, Cobaltous carbonate, CoCO3

Coban cacbonat, Cobalt Carbonate, Cobalt(II) carbonate, Cobaltous carbonate, CoCO3

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Coban cacbonat

Tên khác: Cobalt(II) carbonate, Cobaltous carbonate; cobalt(II) salt

Công thức: CoCO3

Ngoại quan: dạng tinh thể mầu hồng tím hoặc đỏ

Đóng gói: 25kg/ thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Sử dụng chủ yếu để sản xuất coban clorua, cobalt sulfate, coban oxit, coban kim loại, màu, đổi màu, gốm sứ và  chất tạo màu thủy tinh.

  • Dùng làm vật liệu hấp thụ nước và ngành công nghiệp sơn.