Sản phẩm / Đồng cacbonat, cupric carbonate, copper carbonate, Basic copper carbonate, CuCO3

Đồng cacbonat, cupric carbonate, copper carbonate, Basic copper carbonate, CuCO3

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Đồng cacbonat

Tên khác: Basic copper carbonate, Dicopper carbonate dihydroxide, copper carbonate hydroxide, cupric carbonate, copper carbonate

Công thức: CuCO3.Cu(OH)2, Cu2(OH)2CO3

ngoại quan: dạng bột mầu xanh

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Được sử dụng trong chất xúc tác hữu cơ, sản xuất pháo hoa và sơn.

  • Phục vụ như là tác nhân ngăn chặn và diệt côn trùng của cây bụi thương hiệu, giải độc của phosphor độc, sát khuẩn của hạt giống trong nông nghiệp; có thể ngăn chặn những điều ngớ ngẩn và lĩnh vực chuột từ gặm nhấm cây con;

  • Đồng được sử dụng làm chất phụ gia trong thức ăn chăn nuôi, đại lý cho doffing kiềm và vật chất của sản xuất hợp chất đồng trong imbursement của dầu gốc.

  • Cũng được sử dụng trong mạ Sát trùng và tác nhân phân tích.