Sản phẩm / kali thioxyanua, Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanate, Potassium thiocyanide, KSCN

kali thioxyanua, Potassium thiocyanate, Potassium sulfocyanate, Potassium thiocyanide, KSCN

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: kali thioxyanua

Tên khác: Potassium sulfocyanate, Potassium isothiocyanate, Potassium thiocyanide,  Potassium rhodanide

Công thức: KSCN

ngoại quan: dạng tinh thể mầu trắng

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • KSCN được sử dụng để tổng hợp các hợp chất hóa học khác như  Pb (SCN) 2, ethylenesulfide, carbonyl sulfide…

  • Được sử dụng trong các ngành công nghiệp mạ và nhuộm, và cũng như là một thuốc thử phân tích, cryogen và khai khoáng.