Sản phẩm / bán kali thioxyanua, bán kali thiocyanat, bán Potassium thiocyanate, bán Potassium sulfocyanate, bán KSCN

bán kali thioxyanua, bán kali thiocyanat, bán Potassium thiocyanate, bán Potassium sulfocyanate, bán KSCN

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: kali thioxyanua

Tên khác: Potassium sulfocyanate, Potassium isothiocyanate, Potassium thiocyanide,  Potassium rhodanide

Công thức: KSCN

ngoại quan: dạng tinh thể mầu trắng

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • KSCN được sử dụng để tổng hợp các hợp chất hóa học khác như  Pb (SCN) 2, ethylenesulfide, carbonyl sulfide…

  • Được sử dụng trong các ngành công nghiệp mạ và nhuộm, và cũng như là một thuốc thử phân tích, cryogen và khai khoáng.