Sản phẩm / bán natri hyposunphit, bán Sodium hyposulfite, bán sodium hyposulphite, bán Na2S2O3

bán natri hyposunphit, bán Sodium hyposulfite, bán sodium hyposulphite, bán Na2S2O3

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Natri thiosunphat, sodium thiosulphate

Tên khác: Sodium thiosulfate, Sodium hyposulfite, Hyposulphite of soda

Công thức: Na2S2O3

Ngoại quan: tinh thể trắng

Đónggói:25Kg/ Bao

xuất xứ: Trung Quốc, Ấn Độ

ứngdụng:

  • Khử clorin trong ao nuôi.

  • Khử kim loại nặng như: thủy ngân, chì và phèn lẫn trong nước. 

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh có lợi, tảo có lợi phát triển ổn định

  • Tăng cường khả năng kết tủa, lắng đọng các chất lơ lửng, mùn bã hữu cơ, giảm lượng phèn đáng kể

  • Giảm độc do tảo tiết ra hay tảo bị chết nhiều sinh ra.

  • Kiểm soát pH trong ao, tránh dao động.