Sản phẩm / Natri biflorua, Sodium bifluoride, Sodium hydrogen fluoride, natri hydro florua, NaHF2

Natri biflorua, Sodium bifluoride, Sodium hydrogen fluoride, natri hydro florua, NaHF2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Natri biflorua

Tên khác: Sodium bifluoride, Sodium hydrogen fluoride, SBF, Sodium acid fluoride

Công thức phân tử: NaHF2

CAS No .: 1333-83-1

Ngoại quan: tinh thể mầu trắng

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Natri biflorua được sử dụng như là vô khuẩn của thực phẩm, mẫu vật động vật và mổ xẻ mẫu

  • Nó được sử dụng trong ngành công nghiệp thủy tinh để khắc đặc biệt và sản xuất quang học glasse.

  • làm thành  phần  của  chất  điện  phân, chất liệu cho mạ thiếc, và để sản xuất HF khan.

  • Hỗn hợp của nó với kali hydro florua có thể được sử dụng như thông lượng của kim loại.

  • ngo ài ra natri b iflorua còn được sử dụng trong ngành dệt may, ngành dược, v à xi mạ…