Sản phẩm / bán Natri biflorua, bán Sodium bifluoride, bán Sodium hydrogen fluoride, bán natri hydro florua, bán NaHF2

bán Natri biflorua, bán Sodium bifluoride, bán Sodium hydrogen fluoride, bán natri hydro florua, bán NaHF2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Natri biflorua

Tên khác: Sodium bifluoride, Sodium hydrogen fluoride, SBF, Sodium acid fluoride

Công thức phân tử: NaHF2

CAS No .: 1333-83-1

Ngoại quan: tinh thể mầu trắng

Đóng gói: 25kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

  • Natri biflorua được sử dụng như là vô khuẩn của thực phẩm, mẫu vật động vật và mổ xẻ mẫu

  • Nó được sử dụng trong ngành công nghiệp thủy tinh để khắc đặc biệt và sản xuất quang học glasse.

  • làm thành  phần  của  chất  điện  phân, chất liệu cho mạ thiếc, và để sản xuất HF khan.

  • Hỗn hợp của nó với kali hydro florua có thể được sử dụng như thông lượng của kim loại.

  • ngo ài ra natri b iflorua còn được sử dụng trong ngành dệt may, ngành dược, v à xi mạ…