Sản phẩm / Polymer C525H, Polymer cation C525H, Polyacrylamide, ARONFLOC C-525H Nhật bản

Polymer C525H, Polymer cation C525H, Polyacrylamide, ARONFLOC C-525H Nhật bản

Mô tả chi tiết

tên hóa học: Polyacrylamide

Tên thương mại: Polyacrylamide (gọi là PAM). Poly (2-prop-enamide

Công thức: – (- CH2CHCONH2 -) – n

Ngoại quan: bột màu trắng, không khí ẩm được hút hòa tan trong nước.

Đóng gói: 10 kg / bao 
Xuất xứ: Nhật Bản

Ứng dụng:

  • Polymer cation được dùng trong xử lý nước thải và nước thải hữu cơ, sản xuất giấy, hóa chất trong lĩnh vực dầu khí .

  • Thực hiện các nước tinh thể và chất lỏng, nước sạch bùn, chế biến khoáng sản, chất trợ lắng, trợ lọc, vải hồ, cải tạo đất.