Mới nhất Hóa chất RSS http://daitu.com.vn/feed canxi sunphat, Calcium sulfate, calcium sulphate, CaSO4
Tên hóa học: canxi sunphat Tên khác: plaster of paris, drierite, gypsum, Calcium sulfate,  calcium sulphate Công thức: CaSO4 Ngoại quan: dạng bột mầu trắng Đóng gói: 22,7kg / bao 25kg/ bao ]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/914/canxi-sunphat-calcium-sulfate-calcium-sulphate-caso4.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/914/canxi-sunphat-calcium-sulfate-calcium-sulphate-caso4.html 0
dinatri photphat, Disodium phosphate, sodium hydrogen phosphate, Na2HPO4
Tên hóa học: dinatri photphat Tên khác: sodium hydrogen phosphate, Disodium hydrogen orthophosphate, phosphate dibasic, disodium phosphate Công thức: Na2HPO4 Ngoại quan: tinh thể màu trắng Đóng...]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/916/dinatri-photphat-disodium-phosphate-sodium-hydrogen-phosphate-na2hpo4.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/916/dinatri-photphat-disodium-phosphate-sodium-hydrogen-phosphate-na2hpo4.html 0
Magie hydroxit, Magnesium hydroxide, Mg(OH)2
Tên hóa học: Magie hydroxit Tên khác: Magnesium hydroxide, Milk of magnesia Công thức: Mg(OH)2 ngoại quan: dạng bột mầu trắng Đóng gói: 25kg/ bao Xuất xứ: Trung...]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/961/magie-hydroxit-magnesium-hydroxide-mg-oh-2.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/961/magie-hydroxit-magnesium-hydroxide-mg-oh-2.html 0
bán Magie nitrat, bán Magnesium nitrate, bán Mg(NO3)2
Tên hóa học: Magie nitrat Tên khác: Nitromagnesite (hexahydrat), Magnesium nitrate Công thức: Mg(NO3)2 Ngoại quan: tinh thể mầu trắng Đóng gói: 25kg/ bao ]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/988/ban-magie-nitrat-ban-magnesium-nitrate-ban-mg-no3-2.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/988/ban-magie-nitrat-ban-magnesium-nitrate-ban-mg-no3-2.html 0
natri hydroxit đài loan, xút hạt đài loan, Caustic soda micropearls, NaOH hạt đài loan
Tên hoá chất: Natri hydroxit Tên gọi khác: Caustic soda; Sodium hydrate; soda lye; Lye; White Caustic; Caustic Flake; Hydroxyde De Sodium; Natriumhydroxid; Natriumhydroxyde; Sodio Công thức hoá học: NaOH Số CAS: 1310-73-2 ]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/993/natri-hydroxit-dai-loan-xut-hat-dai-loan-caustic-soda-micropearls-naoh-hat-dai-loan.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/993/natri-hydroxit-dai-loan-xut-hat-dai-loan-caustic-soda-micropearls-naoh-hat-dai-loan.html 0
polyme sắt sunphat, Polymeric Ferric Sulfate, PFS, Poly ferric sulfate, Polymeric Iron Sulfate
Tên hóa học: polyme sắt sunphat Tên khác: Polymeric Ferric Sulfate , PFS, Poly ferric sulfate, Polymeric Iron Sulfate Công thức: Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m Ngoại quan: bột rắn màu vàng nhạt Đóng gói: 25kg/ bao ]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1052/polyme-sat-sunphat-polymeric-ferric-sulfate-pfs-poly-ferric-sulfate-polymeric-iron-sulfate.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1052/polyme-sat-sunphat-polymeric-ferric-sulfate-pfs-poly-ferric-sulfate-polymeric-iron-sulfate.html 0
natri bisunphat, natri hydro sunphat, Sodium hydrogen sulfate, Sodium bisulphate, sodium bisulfate, NaHSO4
Tên hóa học: natri hydro sunphat Tên khác: Sodium hydrogen sulfate; sulfuricacid, monosodiumsalt;  sodium hydrogen sulfate; sodium hydrogen sulphate;  sodium hydrogensulfate, Bisulfate of soda, Sodium acid sulfate ]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1050/natri-bisunphat-natri-hydro-sunphat-sodium-hydrogen-sulfate-sodium-bisulphate-sodium-bisulfate-nahso4.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1050/natri-bisunphat-natri-hydro-sunphat-sodium-hydrogen-sulfate-sodium-bisulphate-sodium-bisulfate-nahso4.html 0
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, dicyanodiamide, DCDA, C2H4N4
Tên hóa học: 2-Cyanoguanidine Tên khác: Cyanoguanidine, dicyanodiamide, N-cyanoguanidine, 1-cyanoguanidine, Guanidine-1-carbonitrile, dicyandiamin, Didin, DCD, Dicy Công thức: C2H4N4 Ngoại quan: dạng hạt tinh thể màu trắng ]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1058/dicyandiamide-cyanoguanidine-dicyanodiamide-dcda-c2h4n4.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1058/dicyandiamide-cyanoguanidine-dicyanodiamide-dcda-c2h4n4.html 0
bán hồ mềm, bán hồ mềm vẩy, bán Softener Flakes
Tên hóa chất: hồ mềm Tên khác: hồ mềm vẩy, Softener Flakes Ngoại quan: dạng vẩy màu vàng nhạt Xuất xứ: Trung Quốc. Đóng gói: 25kg/ bao Ứng...]]>
22-12-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1061/ban-ho-mem-ban-ho-mem-vay-ban-softener-flakes.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1061/ban-ho-mem-ban-ho-mem-vay-ban-softener-flakes.html 0
bán Sodium hypophosphite, bán natri hypophotphit, bán Sodium Phosphinate, bán NaH2PO2
Tên hóa học: natri hypophotphit Công thức phân tử: NaH2PO2.H2O Số CAS: 7681-53-0, 10039-56-2 (monohydrate) Tên gọi khác: SODIUM HYPOPHOSPHITE, Phosphinic acid, sodium salt; sodium monophosphate; Hypophosphorous Acid Monosodium Salt;...]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/841/ban-sodium-hypophosphite-ban-natri-hypophotphit-ban-sodium-phosphinate-ban-nah2po2.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/841/ban-sodium-hypophosphite-ban-natri-hypophotphit-ban-sodium-phosphinate-ban-nah2po2.html 0
bán Beta naphthol, bán 2-naphthol, bán Naphthalen-2-ol
Beta naphthol, 2-naphthol, Naphthalen-2-ol Tên hóa học: Beta naphthol Tên khác: Naphthalen-2-ol, 2-Hydroxynaphthalene;  2-Naphthalenol; beta-Naphthol;  Naphth-2-ol Công thức: C10H8O,...]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/846/ban-beta-naphthol-ban-2-naphthol-ban-naphthalen-2-ol.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/846/ban-beta-naphthol-ban-2-naphthol-ban-naphthalen-2-ol.html 0
kali pyrophotphat, potassium Pyrophosphate, Tetrapotassium pyrophosphate, TKPP, K4P2O7
Tên hóa học: kali pyrophotphat Tên khác: TKPP, Tetrapotassium pyrophosphate, potassium Pyrophosphate công thức: K4P2O7 Ngoạiquan: dạng bột mầu...]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/910/kali-pyrophotphat-potassium-pyrophosphate-tetrapotassium-pyrophosphate-tkpp-k4p2o7.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/910/kali-pyrophotphat-potassium-pyrophosphate-tetrapotassium-pyrophosphate-tkpp-k4p2o7.html 0
bán Niken cacbonat, bán Nickel Carbonate, bán Nickelous carbonate, bán NiCO3
Tên hóa học: niken cacbonat Tên khác: Nickel(II) carbonate, Nickelous carbonate, Nickel Carbonate Công thức: NiCO3 ngoại quan: dạng bột màu xanh đóng gói: 20 kg/ bao ]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/906/ban-niken-cacbonat-ban-nickel-carbonate-ban-nickelous-carbonate-ban-nico3.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/906/ban-niken-cacbonat-ban-nickel-carbonate-ban-nickelous-carbonate-ban-nico3.html 0
bán Magie hydroxit, bán Magnesium hydroxide, bán Mg(OH)2
Tên hóa học: Magie hydroxit Tên khác: Magnesium hydroxide, Milk of magnesia Công thức: Mg(OH)2 ngoại quan: dạng bột mầu trắng Đóng gói: 25kg/ bao Xuất xứ:...]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/962/ban-magie-hydroxit-ban-magnesium-hydroxide-ban-mg-oh-2.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/962/ban-magie-hydroxit-ban-magnesium-hydroxide-ban-mg-oh-2.html 0
bán natri silicat, bán Thủy tinh lỏng, bán Sodium metasilicate, bán natri metasilicat, bán Sodium Silicate, bán Na2SiO3
Tên hóa học: natri silicat, Sodium metasilicate Công thức: 2Na2O.SiO2­, Na2SiO3 Tên gọi khác:Sodium Silicate, thủy tinh lỏng, Thủy tinh nước; Thủy tinh hòa tan; Soda silicate; Muối Natri của acid silicic; Thủy tinh sodium silicate; Sodium Silicate Solution; Kieselsäure, Natriumsalz;...]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/966/ban-natri-silicat-ban-thuy-tinh-long-ban-sodium-metasilicate-ban-natri-metasilicat-ban-sodium-silicate-ban-na2sio3.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/966/ban-natri-silicat-ban-thuy-tinh-long-ban-sodium-metasilicate-ban-natri-metasilicat-ban-sodium-silicate-ban-na2sio3.html 0
hồ mềm, hồ mềm vẩy, Softener Flakes
Tên hóa chất: hồ mềm Tên khác: hồ mềm vẩy, Softener Flakes Ngoại quan: dạng vẩy màu vàng nhạt Xuất xứ: Trung Quốc. Đóng gói: 25kg/ bao Ứng...]]>
08-09-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1060/ho-mem-ho-mem-vay-softener-flakes.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/1060/ho-mem-ho-mem-vay-softener-flakes.html 0
bán natri nitrit, bán Sodium nitrite, bán NaNO2
Tên hóa học: natri nitrit Công thức: NaNO2 Tên gọi khác: muối Natri nitrit Ngoại quan: NaNO2 ở dạng bột màu trắng tới vàng nhạt. Xuất xứ: China, Germany... Quy...]]>
28-05-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/885/ban-natri-nitrit-ban-sodium-nitrite-ban-nano2.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/885/ban-natri-nitrit-ban-sodium-nitrite-ban-nano2.html 0
Canxi stearat, Calcium stearate, Ca(C17H35COO)2
Tên hóa học: canxi stearate Tên khác: Calcium Stearate, Calcium octadecanoate, E470 Công thức: Ca(C17H35COO)2, C36H70CaO4 Số CAS: 1592-23-0 Ngoại quan: dạng bột màu trắng ]]>
28-05-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/886/canxi-stearat-calcium-stearate-ca-c17h35coo-2.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/886/canxi-stearat-calcium-stearate-ca-c17h35coo-2.html 0
Stearic acid 1838, Axit Stearic 1838, stearic acid 401, axit stearic 401, CH3(CH2)16COOH
Tên hóa học: Axit stearic Công thức: CH3(CH2)16COOH Số CAS: 57-11-4 Tên gọi khác: Stearic Acid, C18, Octadecanoic acid, sáp trứng cá. Đóng gói: 25kg/bao ]]>
28-05-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/888/stearic-acid-1838-axit-stearic-1838-stearic-acid-401-axit-stearic-401-ch3-ch2-16cooh.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/888/stearic-acid-1838-axit-stearic-1838-stearic-acid-401-axit-stearic-401-ch3-ch2-16cooh.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Tên hóa học: kali pesunphat Tên khác: Potassium persulphate, potassium peroxydisulfate, Anthion, potassium perdisulfate Công thức: K2S2O8  Số CAS. 7727-21-1 ngoại quan: tinh thể màu trắng ]]>
28-05-2018 http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/890/kali-pesunphat-potassium-persulphate-potassium-persulfate-k2s2o8.html http://daitu.com.vn/chi-tiet-san-pham/890/kali-pesunphat-potassium-persulphate-potassium-persulfate-k2s2o8.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Bộ ảnh Cô lang y mặc áo yếm mỏng tang gây sốt mạng ]]>
15-03-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/849/bo-anh-co-lang-y-mac-ao-yem-mong-tang-gay-sot-mang.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/849/bo-anh-co-lang-y-mac-ao-yem-mong-tang-gay-sot-mang.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Ca sĩ Đan Thùy vừa tung ra bộ ảnh nội y hết sức gợi cảm. ]]>
07-03-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/848/hinh-anh-hotgirl-vuon-dao.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/848/hinh-anh-hotgirl-vuon-dao.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Cô giáo khiến học sinh ngỡ ngàng vì gương mặt trẻ con ]]>
26-02-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/847/co-giao-khien-hoc-sinh-ngo-ngang-vi-guong-mat-tre-con.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/847/co-giao-khien-hoc-sinh-ngo-ngang-vi-guong-mat-tre-con.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
vẻ đẹp sexy của nữ sinh Hải Dương tuổi 16 ]]>
26-02-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/846/ve-dep-sexy-cua-nu-sinh-hai-duong-tuoi-16.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/846/ve-dep-sexy-cua-nu-sinh-hai-duong-tuoi-16.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Hot girl Linh Napie nóng bỏng với lưng trần áo yếm ]]>
25-02-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/845/hot-girl-linh-napie-nong-bong-voi-lung-tran-ao-yem.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/845/hot-girl-linh-napie-nong-bong-voi-lung-tran-ao-yem.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
]]>
03-02-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/844/hat-hay-qa-dung-xem-se-nghien-day.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/844/hat-hay-qa-dung-xem-se-nghien-day.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Sau khi “gây bão” bởi hình ảnh tạo dáng bên gốm quá gợi cảm, cái tên Kim Lê cùng bộ ảnh đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Vậy cô gái...]]>
29-01-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/843/co-gai-lang-gom-gay-bao-du-luan-vi-hinh-anh-ban-nude.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/843/co-gai-lang-gom-gay-bao-du-luan-vi-hinh-anh-ban-nude.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Bà mẹ 2 con Elly Trần sở hữu nhiều bức ảnh nóng bỏng "đốt mắt" người xem. ]]>
25-01-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/842/ba-me-gay-sung-sot-nhat-vbiz.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/842/ba-me-gay-sung-sot-nhat-vbiz.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Sở hữu thân hình lý tưởng, Đinh Bích Nhạn luôn là "cơn sốt" mỗi khi cô xuất hiện trong phòng tập gym. ]]>
15-01-2016 http://daitu.com.vn/chi-tiet/841/dep-nhu-co-nang-thieu-dot-phong-gym.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/841/dep-nhu-co-nang-thieu-dot-phong-gym.html 0
kali pesunphat, Potassium persulphate, Potassium Persulfate, K2S2O8
Khoác lên mình bộ trang phục Giáng sinh vô cùng nóng bỏng, "bà già Noel" này đã xua tan cái lạnh giá ngày đông khi tạo dáng bên chiếc Volkswagen Beetle. ]]>
23-12-2015 http://daitu.com.vn/chi-tiet/840/ba-gia-noel-nong-bong-nhat-hanh-tinh-thieu-dot-ben-xe.html http://daitu.com.vn/chi-tiet/840/ba-gia-noel-nong-bong-nhat-hanh-tinh-thieu-dot-ben-xe.html 0