Sản phẩm / Axeton, CH3COOCH3

Axeton, CH3COOCH3

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Axeton

Công thức: CH3COOCH3

Tên gọi khác: Propanone, Acetone, 2-Propanone, dimethyl ketone, pyroacetic ether, Dimetyl formandehit

Số CAS: 67-64-1

Ngoại quan: axeton ở dạng lỏng trong suốt

Xuất xứ: Đài Loan

Quy cách: 160kg/phuy (hoặc 163kg/phuy)

Ứng dụng

  • Acetone là dung môi cho chất béo, dầu, sáp, nhựa, cao su, xi măng, sơn, dầu bóng...

  • Dùng trong sản xuất methyl isobutyl ketone, mesityl oxit, axit axetic, nhớt, iodoform, bromoform, chất nổ, tơ nhân tạo, phim ảnh, và isoprene.

  • Dùng làm dung môi trong dược phẩm, tinh sạch paraffin, tẩy sơn, dầu bóng...

 

Mời các bạn xem thêm các hóa chất khác cùng ngành:

Methyl Ethyl Ketone, CH3COC2H5, MEK, Triethanol Amin, TEA, C6H15NO3, Methylene Chloride, Dichloro methane, CH2Cl2, Iso Propyl Alcohol, CH3CHOHCH3, IPA, Xylene, C6H4(CH3)2, C8H10, Propylene Glycol, C3H8O2, Dầu paraffine, Phazol 7, Polyethylen Glycol, PEG, H-(O-CH2-CH2)n-OH, Toluen, metyl benzen, C7H8, CH3C6H5, Methyl Benzene, Axeton, CH3COOCH3, methanol, CH3OH, cồn công nghiệp, Butyl Acetate, CH3COOC4H9, dầu chuối; xăng thơm, Glyxerin, C3H8O3, Glycerol

Tel: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

Email: doquanghuydt@gmail.com