Sản phẩm / Methylene Chloride, CH2Cl2

Methylene Chloride, CH2Cl2

Mô tả chi tiết

Tên hóa học: Methylene Chloride

Tên thường gọi:

  • Dichloro methane; Freon 30; Methylene dichloride; Chlorure De Methylene.

Công thức: CH2Cl2

Thành phần:

  • Hàm lượng : 99.9%min.

  • Tỷ trọng : 1.318 - 1.321

Trạng thái: MC là chất lỏng không màu, không mùi.

Quy cách: 270kg/phuy.

Nhà sản xuất: Dow - USA; Malaysia; Taiwan

Ứng dụng:

  • MC là thành phần trong công thức chất tẩy rửa sơn, vecni, là dung môi trong các bình phun xịt dạng khí, dung môi tẩy rửa thông thường hoặc sử dụng làm tác nhân tạo bọt.

 

Mời các bạn xem thêm các hóa chất khác cùng ngành:

Methyl Ethyl Ketone, CH3COC2H5, MEK, Triethanol Amin, TEA, C6H15NO3, Methylene Chloride, Dichloro methane, CH2Cl2, Iso Propyl Alcohol, CH3CHOHCH3, IPA, Xylene, C6H4(CH3)2, C8H10, Propylene Glycol, C3H8O2, Dầu paraffine, Phazol 7, Polyethylen Glycol, PEG, H-(O-CH2-CH2)n-OH, Toluen, metyl benzen, C7H8, CH3C6H5, Methyl Benzene, Axeton, CH3COOCH3, methanol, CH3OH, cồn công nghiệp, Butyl Acetate, CH3COOC4H9, dầu chuối; xăng thơm, Glyxerin, C3H8O3, Glycerol

Tel: 0937 73 65 56 - 0985 73 65 56

Email: doquanghuydt@gmail.com